Hanna Hukari Henkilökohtainen blogi, ajatuksia politiikasta ja elämästä.

Lapset ja perheet suurennuslasin alla

  • Lapset ja perheet suurennuslasin alla

Mikä on nyky-yhteiskunnassamme lasten rooli? Entä miten perheitä huomioidaan? Pitääkö perhe-elämää suorittaa? Vaalikoneessakin kysyttiin pitääkö lasten olla uteliaita ja itsenäisiä vai hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

 

Onko näihin kysymyksiin oikeaa vastausta? Suorittamista painotetaan paljon, kirjoitetaan siitä, miten vaikeaa työelämän ja perhe-elämän yhdistäminen on. Olen itse sillä kannalla, että lapset ovat niitä joihin pitää panostaa, niin henkilökohtaisella tasolla, mutta myös yhteiskunnallisesti. Itse olen halunnut kasvattaa lapseni niin, että he voivat olla uteliaita sekä myös itsenäisiä.Lapsen täytyy oppia selviämään maailmassa myös itsenäisesti, mutta sitä ei saavuteta jättämällä lapsi pienenä selviämään yksinään vaikeissa tilanteissa. Moni tuntuu ajattelevan niin, että kun lapsi heitetään syvään veteen, niin kyllä hän oppii pakosta uimaan. No, näihän se ei ole. Lapsi tarvitsee mallia ja apua ja tukea, jotta sen avulla oppii pärjäämään tulevaisuudessa itse. Kun pientä lasta ujostuttaa, hän tarvitsee sylin ja rauhoittelua, jotta hän oppii hyväksymään tunteen ja pääsemään siitä itse yli, omassa tahdissaan. Mikäli lapsi pakotetaan ujona kanssakäymiseen muiden kanssa, se saattaa jopa haitata lapsen itsenäistymistä ja vahvistaa pelkoa muiden ihmisten kohtaamiseen liittyen huonojen kokemusten kautta. Lapsen kanssa tulee kulkea ja mennä lapsen tahdissa.

 

Miten tämän yhdistäminen onnistuu yhteiskunnassamme? Monesti huonosti, sillä päiväkotien resurssit ovat tiukalla ja lapset joudutaan jo hyvin pienenä jättämään hoitoon pelokkaina. Monesti tämä on pakko, mutta lapsen maailma on hyvä tuntea ja ymmärtää lapsen tapa ajatella ja jäsentää maailmaa. Oikeilla resursseilla siirtymä päivähoitoon on mahdollista toteuttaa hyvin. On ehdottoman tärkeää pitää kunnissa kiinni siitä, että päiväkotiryhmät pysyvät pieninä ja työntekijöillä on riittävästi aikaa toiminnan suunnitteluun. Tällä myös työelämän jousto auttaisi paljon tätä vaihetta. Se hyödyttäisi myös työnantajaa, sillä kun lapsella on hyvä olla, voi vanhempi rauhassa keskittyä omaan työhönsä. Työpaikoille tarvitaan enemmän joustoa, jotta lasten tekemistä ei pelätä ja perheelliset eivät pala heti loppuun. Hyviä keinoja olisi joustavat työajat, mahdollisuus tehdä osa-aikatyötä tarpeen mukaan, asennemuutosta perheitä ja lapsia kohtaan sekä etätyömahdollisuuksia ja tukea keskellä päivää tapahtuviin lapsen menoihin kuten neuvola tai hammaslääkäri. Kun työnantaja välittää myös lapsesta, on työntekijä sitoutuneempi työhönsä.Vaalikoneen kysymyksessä toiseksi ääripääksi oli laitettu, että lasten tulee olla hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia. Hyvä kiintymyssuhde ja turvallinen olo tukevat myös sitä, että lapsi käyttäytyy hyvin ja tottelee. Lapsilla tulee ja menee uhmakausia ja aikuisen tehtävä on olla näinä hetkinä lapsen tukena. Uhmakkuus ei tarkoita sitä, että vanhemmuus olisi epäonnistunut tai lapsessa olisi jotain vikaa. Liian autoritäärinen kasvatus ei toimi, pitää löytää se keskitie. 

 

Perhe-elämää ei tarvitse suorittaa. Perheet tarvitsevat myös paljon aikaa ihan vain olla. Paljon on perheen omalla vastuulla, mutta myös kunnat voivat siihen vaikuttaa mm. lasten harrastuksien ajankohtaan vaikuttamalla tai antamalla varhaista tukea vanhempien jaksamisen tukemiseksi. Hyvä esimerkki on esimerkiksi hyvinkin kevyin perustein tarjottava lapsiperheitten tuki kotiin tai toimivat digitaaliset palvelut nopeisiin ongelmiin ja kysymyksiin. Lähipäiväkodissa voisi olla iltapäivisin/iltaisin päivystämässä esimerkiksi kerran kuukaudessa sosiaalityöntekijä, lääkäri, terveydenhoitaja jne jotta palvelut olisivat joustavammin savutettavissa ja aina ei vanhemman tarvitsisi olla koko päivää poissa töistä sen takia että voi käydä hakemassa apua.
 

Lapset tarvitsevat ennen kaikkea rakkautta, mutta myös selkeitä rajoja! 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat